አማርኛ (Amharic)

2020


የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) QuickNotes

የሠመር ቨርቹወል የጀብዱ ክንዋኔዎች (አድቬንቸርስ) ለተማሪዎች አሁን ክፍት ይሆናል

በሠመር ወቅት በሙሉ የ MCPS የኤለመንተሪ፣ የመካከለኛ እና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የተለያዩ አይነት ቨርቹወል ፕሮግራም ተሞክሮዎችን ይሰጣሉ። ዲስትሪክቱ ለኤለመንተሪ እና ለመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች በየራሳቸው አቅም የሚመጥኑ እንቅስቃሴዎችን እና የማጎልመሻ ፕሮግራሞችን አካቷል። እነዚህ እንቅስቃሴዎች፥ STEM፣ የመስክ ጉዞዎች፣ የአካል ማጎልመሻ ትምህርት እና የአስተዋይነት ጥበብን ያካትታሉ። በ “myMCPS classroom” ተደራሽ ናቸው። ሠመሩ እስከሚጠናቀቅ ድረስ፣ ተማሪዎች በፈለጉበት ሠዓት ሁሉ፣ የትም ቦታ ሆነው፣ የፈለጉትን ያህል ረዥም ሠዓት በእነዚህ አዝናኝ እንቅስቃሴዎች ለመሣተፍና ለመሥራት ይችላሉ!

ኮርሶቹ  እዚህ  ይገኛሉ።

የተማሪ አመራሮች የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎችን በነፃ ያስጠናሉ

በሳይንስ፣ እንግሊዝኛ፣ ሶሻል ስተዲስ-ማህበራዊ ጥናት ወይም የውጭ ቋንቋዎች ትምህርቶች ላይ እርዳታ የሚያስፈልገው-የሚያስፈልጋት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪ ያውቃሉ?

ከሰኞ፥ ኦገስት 3 ጀምሮ “Youth Creating Change (YCC)” እና “Minority Scholars Program (MSP)” በእነዚህ ትምህርቶች ላይ እርዳታ ለሚፈልጉ ተማሪዎች በነፃ ቨርቹወል የሠመር ማስጠናት ፕሮግራም ይሰጣሉ። እነዚህ በየሣምንቱ በተደጋጋሚ በ “Zoom meetings” የሚያስጠኑት በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) የተማሪ አመራሮች ናቸው። ተማሪዎች እና ሠራተኞች “Zoom meetings” እዚህ  ማግኘት ይችላሉ።

 የፎል እና የዊንተር ወቅቶች አትሌቲክስ እና ተጨማሪ ከሪኩለም እንቅስቃሴዎች “Athletics and Extracurricular Activities” ወቅታዊ መግለጫ

ጁላይ 21፥ MCPS ከሞንትጎመሪ ካውንቲ የጤና እና ሰብአዊ አገልግሎት ዲፓርትመንት ጋር በጥንቃቄ ከገመገመ እና ከተመከረበት በኋላ በአካል ይካሄዳሉ ተብለው የታሰቡትን የፎል እና የዊንተር ስፖርት እና ተጨማሪ ከሪኩለም እንቅስቃሴዎች የ 2020  – 2021 የትምህርት ዓመት በመጀመሪያ ሴሚስተር ለማካሄድ የታቀዱት ስፖርታዊ እና ተጨማሪ ከሪኩለም እንቅስቃሴዎች መሠረዛቸውን መግለጫ ተሰጥቷል። እነዚህ ፕሮግራሞች ለተማሪዎቻችን ጠቃሚ የማጎልመሻ ተሞክሮዎችን በመሆናቸው ይህ መግለጫ ለበርካታ ቤተሰቦች እና ለተማሪዎቻችን እንዲሁም ለሥራ ባልደረቦቻችን አሣዛኝ መሆኑን እንገነዘባለን። በመጪው የትምህርት ዓመት ዳግም ከተገመገመ በኋላ፣ የስነጥበብ ዘርፍ ጭምር ስለ እነዚህ እንቅስቃሴዎች የወደፊት አቅጣጫ ወቅታዊ መግለጫ እንሰጣለን።

በመጀመሪያው ሴሚስተር በሙሉ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ አትሌቲክስ፣ ስነጥበብ፣ የተማሪ አመራር እና ተጨማሪ ከሪኩለም እንቅስቃሴዎች ተማሪዎችን በማሳተፍ በቨርቹወል ይካሄዳሉ። ስለ ሁለተኛው ሴሚስተር፥ ከስቴት እና ከካውንቲ የጤና ኃላፊዎች ይሁንታ ፈቃድ የምንጠብቅ ቢሆንም፥ በእኛ በኩል ተስፋ የምናደርገው፥ አትሌቲክስ፣ ስነጥበብ፣ የተማሪ አመራር እና የተጨማሪ ከሪኩለም እንቅስቃሴዎችን በአካል እንደምንሰጥ ተስፋ እናደርጋለን። የወደፊት ስፖርታዊ እቅዶችን ጨምሮ ስለ ጠቅላላ የተጨማሪ ከሪኩለም ፕሮግራም አሠጣጥን በሚመለከት፥ ዝርዝሮቹ እየተጠናቀቁ ስለሆነ በ MCPS የማገገም እቅድ ላይ በማካተት ኦገስት 6/2020 ለሚደረገው ቀጣዩ የሞንትጎመሪ ካውንቲ የትምህርት ቦርድ ስብሰባ ይቀርባል።

ወቅታዊ መረጃ ለማግኘት የአትሌቲክስ ድረገጽ ይመልከቱ

 

 “Anti-Racist e-Books” እና “Audiobooks” የተሰኙ ስለ ፀረመድሎ አዊነት የተዘጋጁ በንባብ የሚደመጡ ማቴሪያሎችን የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ ተማሪዎች/ሠራተኞች ሳይዘገዩ ለመዋስ ይችላሉ።

ፍትህ እና ምጡቅነትን ማረጋገጥ የዘወትር ጥረታችን አካል እንደመሆኑ መጠን፥ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ተማሪዎች እና ሠራተኞች “anti-racist e-books and audiobooks” የተሰኙ ተደማጭ መጣጥፎችን በ Sora app ፥ የ”MCPS’ digital eBook and audiobook platform” እስከ ሴፕቴምበር ያለምንም መዘግየት ከ OverDrive ለማግኘት ይችላሉ።

በሚከተሉት ርእሶች የተዘጋጁ ማቴሪያሎችን በፍጥነት ለማግኘት ይችላሉ፦

  • “Antiracist Baby” by Ibram X. Kendi (ለኤለመንተሪ)
  • “Hair Love” by Matthew A. Cherry (ለኤለመንተሪ)
  • “The Day You Begin” by Jacqueline Woodson (ለኤለመንተሪ)
  • “The Lions of Little Rock” by Kristin Levine (ለኤለመንተሪ/ለመካከለኛ ደረጃ)
  • “A Good Kind of Trouble” by Lisa Moore Ramée (ለኤለመንተሪ/ለመካከለኛ ደረጃ)
  • “Clean Getaway” by Nic Stone (ለኤለመንተሪ/ለመካከለኛ ደረጃ)
  • “We Rise, We Resist, We Raise Our Voices” edited by Wade Hudson and Cheryl Willis Hudson (ለመካከለኛ ደረጃ)
  • “I Can’t Breathe: A Killing on Bay Street” by Matt Taibbi (ለሁለተኛ ደረጃ)
  • “Dear Martin” by Nic Stone (ለሁለተኛ ደረጃ)
  • “I’m Not Dying with You Tonight” by Kimberly Jones and Gilly Segal (ለሁለተኛ ደረጃ)

MCPS ወደ አንድ ወገን ማድላትን ለማቋረጥና የትምህርት እድሎችን በማስፋት ሁሉም ተማሪዎች ዋጋ እንዳላቸው በመገንዘብ በየራሳቸው አቅምና ጥረት ለመማር የሚችሉ መሆናቸውን በማስረገጥ እየሠራን እንገኛለን። የእነዚህ ጥረቶች አካል እንደመሆኑ መጠን፥ የ anti-racist system audit ዘረኝነትን ለመዋጋት የሚያስፈልጉ ነገሮች እና የሚወሰዱ እርምጃዎችን በመለየት ምክረሃሳብ በ MCPS ወቅታዊ ሁኔታዎች ላይ ያተኩራል።

የትምህርት ቤት አቅርቦቶችን-Supplies ለሚያስፈልጋቸው ተማሪዎች መስጠት

ከ 61,000 በላይ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ተማሪዎች የነጻ እና የዋጋ ቅናሽ ምግቦችን የሚያገኙ ሲሆን በርካታ ቤተሰቦች የትምህርት ቤት መሠረታዊ አቅርቦቶችን ለማግኘት ያለመቻል ትግል አለባቸው። ይልቁንም በርካታ ተማሪዎች ከመቼውም ጊዜ የበለጠ አሁን፣ የትምህርት ቁሳቁሶችን ለማግኘት እርዳታ ያስፈልጋቸዋል።

ተማሪዎች ከርቀት ትምህርት ሁኔታ ጋር በመለማመድ ላይ ስለሆኑ ሁሉም ተማሪዎች በትምህርታቸው የመዳበር እድል እንዲኖራቸው አስፈላጊ የትምህርት መገልገያዎችን እና ሪሶርሶችን መስጠት ወሳኝነት አለው።

ለተማሪዎቻን የሚያስፈልጋቸውን የትምህርት ማቴሪያል ለመስጠት እርዳታ የማሰባሰብ ዘመቻው በዚህ ዓመት ይበልጥ አስፈላጊ ይሆናል። በ $10 ዶላር ለአንድ ተማሪ ቨርቹወል ትምህርት የሚያስፈልጉ አቅርቦቶችን፣ ወረቀት፣ ስእል መስርያዎችን፣ እርሳሶች/እስክሪብቶዎች፣ ነጭ ሠሌዳዎች፣ ማርከሮች፣ እና በርካታ ሌሎች ነገሮችን ጭምር ለመስጠት ይቻላል።

በርካታ ተማሪዎች እቤታቸው ሆነው ለመማር የሚያስፈልጓቸው ቁሳቁሶች አይኖሯቸውም፤ የእርስዎ ልግስና ተማሪዎች በትምህርታቸው ላይ በስኬታማነት እንዲያተኩሩ የሚያስፈልጋቸውን አቅርቦቶች
ለመስጠት ይረዳል።
ስለ MCPS Give Backpacks በተደጋጋሚ የሚነሱ ጥያቄዎችን ያንብቡ

የኦገስት 29 SAT ፈተና ተሠርዟል

በወቅታዊ መመሪያ ላይ በመመስረት እና ከአጎራባች አቻ ዲስትሪክቶች ጋር በመተባበር፣ በ MCPS የኦገስት 29 “SAT Administration” እንዲሠረዝ ተደርጓል። ስለ “ፎል 2020 ሴፕቴምበር 23 እና ኦክቶበር 14/2020 ፈተና” እቅድ ዝግጅት የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ከኮሌጅ ቦርድ ጋር ትብብሩን ይቀጥላል። ኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) ወረርሽኝ እየጨመረ በመሄዱ ምክንያት፥ ፎል መገባደጃ አካባቢ ስለሚካሄዱት ፈተናዎች ሁኔታዎች ይቀየሩ እንደሆነ ክትትል እያደረግን ስለምናሳውቅ እባክዎ ይጠባበቁ።

አስፈላጊ ነገሮች (Resources) እና ድጋፎች

በሠመር እና በፎል ወቅት ተማሪዎችን ለመርዳት፥ የ College Board and Khan Academy® የሙሉ ጊዜ የሙከራ ፈተናዎችን-ቴስቶችን እና በግል የመማሪያ መሣሪያዎችን-tools በኦንላይን ነፃ ሪሶርሶችን መስጠት ይቀጥላሉ።

በዚህ ወቅት የተማሪዎችን ትምህርት ለመርዳት እና ለፈተና የመዘጋጀት እድሎችን ለመስጠት የሚያስችሉ መንገዶችን ለመቀየስ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ከኮሌጅ ቦርድ ጋር በቅርበት መሥራቱን ይቀጥላል። በእኛ በኩል ትኩረታችንን በተማሪዎቻችን ደህንነት እና ጤንነት ላይ በማድረግ ወደ ኮሌጅ ትምህርት እና ለሥራ ስኬታማነት የሚያስፈልጓቸውን መሣሪያዎች-tools የማግኘት እድሎች እንዳሏቸው ማረጋገጥ ይሆናል።

ስለ ፖሊሲ “Policy JEE” አስተያየት የማቅረቢያ ጊዜ እስከ ሴፕቴምበር 1 ተራዝሟል።

የሞንትጎመሪ ካውንቲ የትምህርት ቦርድ “Board Policy JEE” ማሻሻያዎችን አቅርቧል፣ ስለ ተማሪ ዝውውር፣ እና በቀረቡት ማሻሻያዎች ላይ የህዝብ አስተያየት እንዲሰጥበት ይፈልጋል። የቦርዱ ወቅታዊ ትኩረት በ 2020-2021 የትምህርት ዓመት ትምህርት ቤቶችን እንደገና ስለመክፈት ባሉት አዳጋች ሁኔታዎች ላይ ቢሆንም፥ በ 2020-2021 የትምህርት ዓመት ትምህርት ቤቶችን እንደገና መክፈት ለተማሪዎች እና ለወላጆችም በከፍተኛ ደረጃ እንደሚያሳስባቸው ቦርዱ የሚገነዘብ ስለሆነ፥ በወደፊት የትምህርት ዓመቶችን የመቀጠል ሥራዎችን መስራትም አስፈላጊ መሆኑ ከፍተኛ ትኩረት የሚያሻው ነው። ስለዚህ፥ ቦርዱ ፎል ላይ የፍጻሜ እርምጃ ለመውሰድ መዘጋጀት እስከተቻለ ድረስ፣ በ ፖሊሲ “Policy JEE” ላይ የህዝብ አስተያየት የመቀበያ ጊዜን እስከ ሴፕቴምበር 1/2020 ተራዝሟል። ይህም የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ለ 2021-2022 የትምህርት ዓመት ፖሊሲውን በሥራ ላይ ለማዋል ያስችለዋል።

ከኖቬምበር 12/2019 እስከ ዲሴምበር 19/2019 ከተሰጠው የህዝብ አስተያየት በኋላ፥ ቦርዱ ያገኛቸውን አስተያየቶች ለመግለጽ እና በፖሊሲ ረቂቁ ላይ የተደረጉትን ክለሳዎች ህብረተሰቡ በድጋሚ እንዲመለከት የተጋበዘ ስለሆነ (ፌብሩወሪ 18/2020 ለህዝብ አስተያየት በተዘጋጀው የፖሊሲ ረቂቅ ላይ በጉልህ ይታያል)። ረቂቁ ከፌብሩወሪ 18/2020 በቀጣይነት ከተካሄደው የፖሊሲ ማኔጅመንት ኮሚቴ ስብሰባ በኋላ ለህብረተሰ አስተያየት ለሁለተኛ ጊዜ የቀረበ ሲሆን በኮቪድ-19 ምክንያት ትምህርት ቤቶች ስለተዘጉ አስተያየት የመስጠት እድሉ ክፍት ሆኖ ቆይቷል።

ቦርዱ ያደረጋቸው ማሻሻያዎች የሚከተሉትን ርእሶች ያካትታል፦

በቤተሰብ ምክንያት ተማሪዎችን ለዝውውር የሚያበቁ ከባድ ሁኔታዎች፣

የተማሪ ጤንነት፣ ስሜታዊ-ስነልቦናዊ ወይም ማህበራዊ ደህንነት ምክንያት የሚሆኑ አስገዳጅ ሁኔታዎች፣

የህፃናት ልጆች እንክብካቤ-ጥበቃ ለዝውውር ታሳቢ ሊደረግ ይችላል፣ ነገር ግን ከኤለመንተሪ ደረጃ በላይ ስለሆኑ ተማሪዎች የሚቀርቡት ሁኔታዎች እጅግ በጣም አስፈላጊ፣ ጉልህ ትርጉም ያላቸው መሆን አለባቸው፣

ወንድም/እህት ወደሚማሩበት ትምህርት ቤት ዝውውር ስለማግኘት ድንጋጌ ትርጓሜ፣ እና ስለ ወንድማማችነት/እህትማማችነት ፍቺ፣

በትምህርት ዓመቱ መካከል ቤተሰብ የመኖሪያ አካባቢ በመቀየር ምክንያት ለቀሪው የትምህርት ዓመት ስለሚሰጡ ዝውውሮች ትርጓሜ፣

የሥራ ባልደረቦች ብቃት ያላቸው ልጆቻቸውን ለማዛወር ስለሚያስችሉ ሁኔታዎች፣

ስለ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች አካዳሚያዊ ዝውውር፣

ስለ COSA የግራንት አሰጣጥ የትምህርት ቤት ዝቅተኛ አጠቃቀምን ታሳቢ ስለማድረግ፣ እና

ተማሪዎች ከኤለመንተሪ-ወደ-መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ወይም ከመካከለኛ-ወደ-ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እንዲዛወሩ በሚወሰንበት ወቅት የሚደረጉ እንደገና የማመልከት ሒደቶች አንድ አይነት እንዲሆን ስለተደረጉ ማስተካከያዎች።

የቦርድ ፖሊሲ “Board Policy JEE” ላይ የህዝብ አስተያየት እንዲሰጥበት አሁን ክፍት ነው

ስለ ወቅታዊ “Waymaking Episode” ተከታታይ ርእይ የሠመር መዝናኛ እንቅስቃሴዎች በጨረፍታ

ወቅታዊ የ “MCPS Waymaking” በሠመር ወቅት ስለመዝናኛ እንቅስቃሴዎች የተደረገ ውይይት አካቷል። ለሠራተኞች፣ ለተማሪዎች እና ለማህበረሰቡ በዶ/ር ክርስቲና ኮኖልይ፣ በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ የስነልቦናዊ አገልግሎቶች ዳይረክተር-Dr. Christina Conolly, director of psychological services for MCPS አማካይነት በተከታታይ የሚቀርቡ የቪድኦ መልእክቶች-ትምህርቶች እና ምክሮች ይገኛሉ።

ይህ ተከታታይ ቪድኦ በ ዶ/ር ካራ ግራንት፥ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ ከምዋእለ ህፃናት እስከ 12ኛ ክፍል የጤና እና የአካል ማጎልመሻ ትምህርት ሱፐርቫይዘር እና ሮቢን ራይለይ፥ የሞንትጎመሪ ካውንቲ የመዝናኛ ዲፓርትመንት ዳይረክተር “Dr. Cara Grant, supervisor of Prekindergarten–Grade 12 health and physical education for MCPS, and Robin Riley, director of the Montgomery County Recreation Department” አማካይነት የሚካሄድ ውይይትን ያካትታል። ዶ/ር ኮኖለይ-Dr. Conolly እና እንግዶቻቸው ስለ ወጣቶች የሠመር ወቅት፣ ስለ አካላዊ እንቅስቃሴ አስፈላጊነት፣ እና በፅናት ለመቆየት የሚያስችሉ ዘዴዎችን ውይይት ያደርጋሉ።

እዚህ  ይመልከቱ።

“Waymaking” ርእዮች በጠቅላላ እዚህ ይገኛሉ።