አማርኛ (Amharic)

2020


ስለ K-12 ክፍሎች መጪው የ MAP መመዘኛ ፈተና አሰጣጥ

 

ባለፈው ስፕሪንግ የትምህርት ቤት ህንጻዎች በድንገት በመዘጋታቸው ምክንያት፣ የሜሪላንድ ስቴት የትምህርት ዲፓርትመንት ሁሉም የትምህርት ዲስትሪክቶች ፎል ላይ ከምዋእለ ህፃናት እስከ 12ኛ ክፍሎች በሒሳብ እና በሊተረሲ ችሎታን ለይቶ የማወቅ ምዘና እንዲያካሄዱ ይጠበቅባቸዋል። ችሎታን የማወቅ ዳሰሳ (diagnostic assessment) አስፈላጊነትና ዓላማው ስለ መማር-ማስተማር፣ ስለ ማገገም እና ጣልቃ በመግባት ሣይማሩ የቀሩትን ማስተካከል፣ እንዲሁም ተማሪዎች በሒሳብ እና በሊተረሲ ደረጃን በጠበቀ ሁኔታ (ስታንዳርድ) አሁን ያሉበትን የመማር ደረጃ ለመወሰን ይጠቅማል። የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) የአካዳሚያዊ እርምጃን ማሻሻል፣ የማወቅ እድገትን፣ እና በትምህርት የታየ ለውጥ ለመለካት -Measures of Academic Progress (MAP) ምዘና ያካሄዳል። በሴፕቴምበር እና ኦክቶበር መጀመሪያ ላይ ቨርቹወል MAP ምዘና እናካሄዳለን። ምዘና ለማካሄድ የተለዩ ቀኖችን እና ሠዓቶችን ትምህርት ቤቶች እንደአመቺነቱ የጊዜ ሠሌዳ ያዘጋጃሉ። ፈተና የሚሰጥበትን ቀን (ቀኖች)/ሠዓት (ሠዓቶች) በልጅዎ ትምህርት ቤት አማካይነት ይገለጽልዎታል። ለሁለተኛ ደረጃ፣ የ MAP ምዘና ለመስጠት እሮብ ቀኖችን መጠቀም እንደ አንድ አማራጭ ይወሰድ ይሆናል። ባለፉት በርካታ ዓመታት በኤለመንተሪ እና በሚድል ስኩል ደረጃ የ MAP ምዘና ሲካሄድ ቆይቷል። በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የ MAP ምዘና አዲስ ቢሆንም፣ በርካታ ተማሪዎች መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት – ሚድል ስኩል በነበሩበት ጊዜ መውሰዳቸውን ያስታውሱታል።

 

በተጨማሪ፣ በሜሪላንድ ስቴት እያንዳንዱ የትምህርት ቤት ዲስትሪክት የማንበብ ችግር የሚኖርባቸውን ተማሪዎች ለመለየት ለሁሉም የምዋእለ ህፃናት እና የ1ኛ ክፍል ተማሪዎች አጠቃላይ የማጣራት ተግባር እንዲያከናውኑ ይጠበቃል። ለሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ይህ ምዘና ማለት ስለ ምንባብ ቅልጥፍና አንደበተ ርቱእነትን (MAP-RF). መለኪያ ማለት ነው።

 

በየክፍል ደረጃው የምልመላው ማጠቃለያ ከዚህ በታች ይገኛል፦

 

MAP Growth Assessment Content
የእድገት ሁኔታን መመልከት
የክፍል ደረጃ ማጣቀሻ ሪሶርስ የመልመጃ ቴስት
MAP የማንበብ ችሎታ/MAP Reading Fluency (MAP-RF) – ከምዋእለ ህፃናት – 2ኛ ክፍል የድርጊት መከታተያ – Fact Sheet ተዛማጅነት የለውም
ስለ MAP እመርታ ሒሳብ
(MAP-P)
ከመዋእለ ህፃናት – 2ኛ ክፍል የድርጊት መከታተያ – Fact Sheet የመልመጃ ቴስት መውሰድ

የተጠቃሚ ስም/Username: grow

ይለፍ ቃል/Password: grow

MAP-የእድገት ደረጃ ሒሳብ
MAP Growth Mathematics (MAP-M)
ከ3ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ስለ ፈተናው

 

የመልመጃ ቴስት መውሰድ

የተጠቃሚ ስም/Username: grow

ይለፍ ቃል/Password: grow

የ (MAP-R) እድገት ምንባብ ከ3ኛ እስከ 12ኛ ክፍል

 

 

 

የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) የ MAP ምዘና የሊተረሲ እና የሒሳብ ውጤቶችን በትምህርት ዓመቱ በሙሉ፣ እና በቀጣይ የትምህርት ዓመት የተማሪን አካደሚያዊ እርምጃ ለመከታተልና ለመቆጣጠር ይጠቀምበታል። አስተማሪዎች እና የትምህርት ቤት ሰራተኞች የ MAP ውጤቶችን ለማስተማር እና የትምህርት አሰጣጥን በተማሪው(ዋ) የመረዳት አቅም ለማስተካከል፣ እንዲሁም የተማሪዎችን የትምህርት አሠራር እና አካደሚያዊ እርምጃ ለመለካት ይጠቀሙበታል። የ MAP ውጤቶች ማለት ለጠቅላላ ክፍሉ፣ ለአነስተኛ ቡድን እና በግለሰብ ደረጃም ስለ መማርና ማስተማር አስተማሪዎች ከሚጠቀሙባቸው በርካታ ሌሎች ስልቶችና መስፈርቶች አንዱ ነው። ወላጆች/ሞግዚቶች ተማሪዎች ሎግኢን ሲያደርጉ እና ለተማሪዎች የምዘና ዝግጅት ላይ የሚያደርጉትን እገዛ መገደብ እንዳለባቸው መገንዘብ አስፈላጊ ነው። ተማሪዎች ምዘና በሚወስዱበት ወቅት በአስፈላጊ ሁኔታዎች ለመርዳት የትምህርት ቤት ሠራተኞች ይኖራሉ። የምዘናዎቹ ውጤቶች ጠቀሜታቸው ስለ ተማሪ አካዳሚያዊ ጥንካሬ እና የሚፈልገውን-የምትፈልገውን ድጋፍ ለመለየት ስለሆነ፣ ተማሪዎች ጥያቄዎችን ለመመለስ ከሌላ ሰው ድጋፍ ማግኘት የሚረዳ አይሆንም። የምዘና ፈተናው ጥሬ ክንዋኔ ላይ ያተኮረ አይደለም፣ ይልቁንም የትምህርት ቤት ሠራተኞች ተማሪዎችን እንዴት ይበልጥ ለመርዳት እንደሚችሉ ለማቀድ የሚያስችላቸው መሣሪያ ነው።

 

ስለ MAP ምዘና ለመረዳት እንደመቅድም የሚሆን፣ እና MAP እንዴት እንደሚሠራ፣ መለኪያው ምን እንደሆነ እና የተለመዱ ጥያቄዎችን በአጭሩ ለመመልከት፣ እነዚህን ሪሶርሶች “MAP assessment” ከፈጠረው ከ “NWEA” መቃኘት ይችላሉ።

 

ስለ “MAP assessment” ምዘና አሰጣጥ ከእርስዎ ልጅ ትምህርት ቤት የበለጠ መረጃ እና ሪሶርሶችን ያገኛሉ።

MCPS ለሁሉም የካውንቲው ልጆች እና ለተማሪዎች በነፃ የምግብ አገልግሎት መስጠት እንደገና ይጀምራል።


MCPS ለሁሉም የካውንቲ ልጆች እና በ MCPS ለሚማሩ ተማሪዎች ቁርስ እና ምሳ በነፃ መስጠት እንደገና ይመራል። የዩ.ኤስ የግብርና ዲፓርትመንት የትምህርት ቤት ሲስተሞች በሠመር ወቅት ለተማሪዎች በነፃ ምግብ የመስጠት ፈቃድ አራዝሟል። የተማሪ መታወቂያ ቁጥር አስፈላጊ አይሆንም፣ ነገር ግን፣ የእያንዳንዱ ልጅ ስም ይወሰዳል።

የምግብ አገልግሎት 74 ጣቢያዎች ላይ ይቀጥላል። ማክሰኞ፣ ሴፕቴምበር 8 ጀምሮ፣ MCPS የሚከተሉትን ተንቀሳቃሽ ጣቢያዎች እንደገና ሥራ ላይ እንዲሆኑ ያደርጋል።

በትምህርት ቤት አውቶቡስ አገልግሎት የሚሰጥባቸው ጣቢያዎች
11:30 a.m. – 12:30 p.m.

ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ሮብ (ተደራቢ ምግብ ይሰጣል) እና ዓርብ በሚከተሉትን ጣቢያዎች ምግብ ይከፋፈላል፦
Pembridge/Amherst Apartments, 2315 Blueridge Avenue, Silver Spring, MD 20902
Nob Hill Apartments, 9120 Piney Branch Road, Silver Spring, MD 20903
Woodmont Apartments, 1001 Rockville Pike #503, Rockville, MD 20852
Forest Park Apartments, 9316 Piney Branch Road, Silver Spring, MD 20903

እሮብ ቀኖች ብቻ
12 – 1 p.m.

Crossroads Farmers’ Market, Anne Street at University Blvd. East in Takoma Park, MD, one block west of New Hampshire Avenue (next to Megamart)

 

 

ተማሪ የትምህርት ቦርድ አባል ኒክ አሳንቴ – Nick Asante SMOB ጋር ይገናኙ

ኒክ አሳንቴ-Nick Asante፣ በሪቻርድ ሞንትጎመሪ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት Richard Montgomery High School ሲንየር ተማሪ ሲሆን፣ ተማሪዎችን በመወከል 43ኛው የሞንትጎመሪ ካውንቲ የትምህርት ቦርድ አባል ነው። በዚህ የትምህርት ቦርድ አባላትን በሚገናኙበት ቪድኦ፣ ስለ ትምህርት አቀንቃኝ ለመሆን የሚከተለውን መንገድ ያካፍላል፣ ዋና ትኩረት የሚያደርግባቸው ነገሮች፣ እና ለእርሱ ጥሩ ተምሣሌት ስለሆነው የትምህርት ባለሙያ ጭምር ይናገራል። የሚ/ር አሳንቴን-Mr. Asante ቪድኦ ይመልከቱ  እና መልእክቱን ያንብቡ

 

በ MCPS ት/ቤት ድረ ገጽ ጣቢያዎች ላይ የጉግል ትርጉም “Google Translate” ይገኛል

በትምህርት ቤት ድረ-ገጾች በጠቅላላ እና በርካታ የ MCPS ዋና ጽ/ቤት አውታረ መረቦች ላይ አሁን የጉግል ማስተርጎሚያ “Google translate feature” ያገኛሉ። ከእነዚህ ድረ-ገጾች ላይ በተለያዩ ቋንቋዎች መረጃ ለማግኘት የሚፈልጉ ቤተሰቦች ይህን መተርጎምያ ሊጠቀሙ ይችላሉ፣ የ MCPS ቤተሰቦች በጠቅላላ ከዲስትሪክቱ እና ከትምህርት ቤት ማህበረሰብ በጣም አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎችን ለማግኘት ይረዳል። “Google translate feature” በተጨመረባቸው ድረ-ገጾች ላይ፣ በስተቀኝ ጠርዝ ከላይ ያገኙታል።