Hội Đồng Giáo Dục Chấp Thuận Ngân Sách Điều Hành Tài Khóa 2021

Hội Đồng Giáo Dục đã đồng thanh bỏ phiếu để chấp thuận một Ngân Sách Điều Hành $2.805 tỷ cho Năm Tài Chánh (FY) 2021. Điều này bao gồm tăng $124.1 triệu từ FY 2020. Ngân sách sẽ cho phép các Trường Công lập Quận Montgomery (MCPS) giải quyết sự gia tăng số học sinh đáng kể và tập trung vào các khoản đầu tư vào chiến lược giải quyết sự khác biệt về thành tích học sinh.

Phần lớn khoản gia tăng chi tiêu $124.1 triệu sẽ được dùng để cung cấp dịch vụ cho số học sinh tiếp tục tăng; tài trợ lương bổng và phúc lợi; và quản lý sự gia tăng các chi phí điều hành.

Đề nghị này cũng bao gồm $23.7 triệu để nới rộng và bổ túc các cơ quan làm việc chủ yếu. Điều này bao gồm:

 • Thêm giáo viên và thầy cố vấn cho chương trình Anh Ngữ Dành cho Người Ngoại Quốc;
 • Mở rộng thêm chỗ trong lớp chuẩn bị mẫu giáo;
 • Tăng cơ hội thực hành ngôn ngữ;
 • Tạo ra ba trung tâm Tú Tài Quốc Tế địa phương mới để cung cấp thêm quyền truy cập cho các môn học khó;
 • Tăng thêm nhân viên hỗ trợ sức khỏe tâm thần để hỗ trợ sức khỏe và tinh thần của học sinh;
 • Khai trương trung tâm sẵn sàng cho sự nghiệp phía trên quận tại trường trung học mới Seneca Valley;
 • Cung cấp thêm hỗ trợ cho ngôn ngữ và khoa học, công nghệ, kỹ thuật, và toán học;
 • Sáng kiến công bằng và đổi mới; và
 • Nới rộng và tăng cường các nỗ lực tuyển dụng và duy trì giáo viên để đảm bảo tất cả các lớp học đều có giáo viên với trình độ cao từ nhiều nền tảng khác nhau.

Hội Đồng sẽ nạp yêu cầu ngân sách cho Giám Đốc điều hành Quận Montgomery Marc Elrich và Hội Đồng Quận Montgomery trước Ngày 1 tháng Ba, 2020. Giám Đốc điều hành Quận ông Elrich sẽ công bố những đề nghị về ngân sách của ông vào Ngày 16 tháng Ba, 2020. Hội Đồng Quận Montgomery sẽ tổ chức các buổi họp công chúng về ngân sách quận trong tháng Tư trước khi chấp thuận ngân sách cuối cùng vào Ngày 21 tháng Năm, 2020. Sau hành động của Hội đồng Quận, Hội Đồng Giáo Dục sẽ bỏ phiếu vào Ngày 11 tháng 6, 2020, cho sự chấp thuận cuối cùng của ngân sách điều hành FY 2021.

 

Các Cuộc Họp Được Tổ Chức để Giải Thích các Thay Đổi cho Chương Trình ESOL

Nhân viên, phụ huynh và thành viên cộng đồng được mời tham dự một loạt các cuộc họp để tìm hiểu về những thay đổi sắp tới cho chương trình Anh Ngữ dành cho Học sinh Ngoại Quốc (ESOL). Những thay đổi nay nhắm vào các học sinh trong chương trình ESOL trung học cấp II và cấp III và được thực hiện vì nhiều lý do:

 • Để bảo đảm là các học sinh ESOL có sự truy cập với các lớp học theo cấp lớp
 • Để tăng số học sinh ESOL ra trường
 • Để đảm bảo rằng các học sinh ESOL sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp, và
 • Để duy trì sự phát triển Anh ngữ với phẩm chất cao cho tất cả học sinh ESOL

Các cuộc họp sẽ được tổ chức từ 6 giờ – 7 giờ 30 tối vào:

Ngày thứ Tư 26 tháng Hai

Rocking Horse Road Center

Phòng All Purpose

4910 Macon Road, Rockville

 

Ngày thứ Năm 27 tháng Hai

Watkins Mill High School

Thư viện trường

10301 Apple Ridge Road, Gaithersburg

 

Ngày thứ Tư 18 tháng Ba

East Montgomery Regional Service Center

3300 Briggs Chaney Road, Silver Spring

 

Bản Thăm Dò Ý Kiến Dành cho Phụ Huynh Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt

Phụ huynh hay giám hộ của các trẻ em hiện nhận chương trình giáo dục đặc biệt và những dịch vụ liên hệ (chẳng hạn như ngôn ngữ, vật lý trị liệu, v.v) được yêu cầu hoàn tất Bản Thăm Dò Ý Kiến về Sự Tham Gia của Phụ Huynh trong Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt Maryland trong tháng này.

Thông tin do quý vị cung cấp sẽ giúp tiểu bang cải thiện chương trình giáo dục đặc biệt và những dịch vụ liên hệ tại các trường công lập. Hoàn tất một bản thăm dò cho mỗi em nhận các dịch vụ. Bản thăm dò ý kiến được giữ kín và có thể hoàn tất trên trang mạng.

Hạn cuối nộp bản thăm dò là Ngày thứ Sáu 15 Tháng Năm.

Bản Thăm Dò Ý Kiến về Sự Tham Gia của Phụ Huynh trong Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt lớp Chuẩn Bị Mẫu Giáo Maryland

Bản Thăm Dò Ý Kiến về Sự Tham Gia của Phụ Huynh về Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt Maryland

 

Chương Trình Kịch Nghệ Mùa Xuân Bắt Đầu; Bi Kịch Bắt Đầu!

Màn sân khấu đang kéo lên cho các tác phẩm kịch nghệ mùa xuân trong khắp học khu, tại các trường trung học cấp II và cấp III. Mua vé bây giờ để xem các màn trình diễn xuất sắc, sẽ bắt đầu vào đầu tháng Ba và kéo dài cho đến tháng Năm. Từ “Mamma Mia!” và “Frozen” đến “The Great Gatsby” và “Chitty Chitty Bang Bang Jr.” sẽ có một chương trình nào đó trên sân khấu cho mọi người.

2019–2020 Lịch trình Kịch Nghệ Mùa Xuân

Ghi Danh Cho Lớp Chuẩn Bị Mẫu Giáo/Head Start Bắt Đầu vào Ngày 2 Tháng Ba

Phụ huynh muốn ghi danh cho con mình vào lớp chuẩn bị mẫu giáo hay Head Start MCPS cho niên học 2020-2021 có thể làm điều này bắt đầu từ Ngày thứ Hai, 2 tháng Ba. Trẻ em phải được bốn tuổi vào hoặc trước ngày 1 tháng Chín, 2020, và gia đình phải đủ điều kiện về lợi tức mới được đăng ký.

Để biết thêm chi tiết hướng dẩn về đủ điều kiện, địa điểm và thời gian ghi danh trong cộng đồng hay những giấy tờ cần có để điền đơn, xin gọi 240-740-4530 hay xem trang mạng MCPS.

Ghi Danh Cho Chương Trình Chuẩn Bị Mẫu Giáo/Head Start


Hội Chợ Sức Khỏe Toàn Quận Tổ Chức Tuần Lễ Sức Khỏe Cộng Đồng Quốc Gia; Tổ Chức Khuyến Khích Đăng Ký cho Chương Trình

Sở Y Tế và Xã Hội Quận Montgomery, với sự cộng tác với Healthy Montgomery, dự định hội chợ y tế toàn quận hàng năm lần thứ hai để công nhận Tuần lễ Sức khỏe Cộng đồng Quốc gia (Ngày 6-12 Tháng Tư).  Thay vì một hội chợ y tế truyền thống ở một địa điểm, các tổ chức yêu cầu các hiệp hội trong láng giềng, tổ chức y tế, trường học, doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ khác tổ chức các chương trình liên quan đến sức khỏe toàn quận.  Từ cuộc thảo luận chuyên về sức khỏe và thử nghiệm đến trình bày sức khoẻ, không có chương trình nào quá lớn hay nhỏ.  Bất cứ nhóm nào trong Quận Montgomery đều có thể tham gia.  Nếu một sự kiện đã được dự định trong tuần từ ngày 6 đến 12 tháng Tư, yêu cầu đăng ký để sự kiện này được tính vào Tuần lễ Sức khỏe Cộng đồng Quốc gia.  Mục đích là tổ chức “hội chợ sức khỏe lớn nhất thế giới.”

Đăng ký sự kiện tại NPHW Register Your Event.  Các nhóm đăng ký trước Ngày 1 tháng Tư sẽ được Hội đồng Quận tuyên bố công nhận sự tham gia của họ với NPHW.  Lời tuyên bố được xếp vào Ngày 21 tháng Tư.

Bài Thuyết Trình Tưởng Niệm Ulder J. Tillman hàng năm lần thứ hai cũng được tổ chức trong NPHW, một sự kiện để ghi nhận những đóng góp của bác sĩ Tillman, cựu nhân viên y tế của Quận và giám đốc Sở Y tế Công Cộng từ năm 2004 cho đến khi bà qua đời vào năm 2017.  Bài thuyết trình năm nay sẽ tập trung vào Chăm sóc Chấn thương và Cộng Đồng Dễ bị Tổn thương, và được xếp vào ngày thứ Hai 6 tháng Tư vào buổi trưa tại Silver Spring.  Sự kiện này miễn phí và dành cho công chúng, nhưng cần ghi danh trước. Bữa ăn trưa sẽ được cung cấp. Thêm thông tin và đăng ký tại Ulder J. Tillman Lecture in Public Health.

Thêm thông tin về National Public Health Week, yêu cầu xem www.nphw.org.  Để thêm thông tin về các chương trình của Quận Montgomery, thêm công cụ và ý kiến để bắt đầu, xem www.healthymontgomery.org hay liên lạc Brittany Foushee qua email tại britanny.foushee@montgomerycountymd.gov hay 240-777-1704.