MCPS QuickNotes

Môn Thi Kiểm Tra MAP cho Lớp K-12 Sắp Đến

 

Do việc các trường học đóng cửa khẩn cấp vào mùa xuân năm ngoái, Bộ Giáo dục Tiểu bang Maryland yêu cầu tất cả các khu trường học địa phương thi hành vào mùa thu các môn thi chẩn đoán về toán và kỹ năng đọc viết cho các học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12. Thi chẩn đoán được thiết kế để cung cấp thông tin để giảng dạy, phục hồi và can thiệp và báo cáo cho các mất mát về học tập, cũng như xác định mức độ thành tích hiện tại của học sinh về các tiêu chuẩn toán và đọc viết. MCPS sẽ thực hiện môn kiểm tra Đo Lường Tiến Triển Học Vấn (MAP) như một chẩn đoán mùa thu.  Chúng tôi sẽ thực hiện môn kiểm tra MAP trực tuyến trong tháng 9 và đầu tháng 10. Các trường sẽ uyển chuyển trong việc sắp xếp các ngày và giờ cụ thể để thực hiện môn thi. Trường học của con quý vị sẽ thông báo quý vị về ngày/giờ kiểm tra cụ thể. Ở cấp trung học, ngày thứ Tư có thể sẽ được sử dụng như một trong những lựa chọn để thực hiện MAP. Kiểm tra MAP đã được thực hiện ở cả cấp tiểu học và trung học cấp II trong vài năm qua. Trong khi việc kiểm tra MAP sẽ là mới ở trình độ trung học cấp III, nhiều học sinh sẽ quen thuộc khi thi môn này vì các em đã có kinh nghiệm với môn thi này ở trình độ trung học cấp II.

 

Ngoài ra, mỗi khu trường học ở tiểu bang Maryland được yêu cầu tiến hành thi tuyển phổ thông cho tất cả học sinh Mẫu giáo và Lớp 1 để xác định tiềm năng có khó khăn về đọc. Với MCPS, môn kiểm tra này là MAP Đọc Trôi chảy (MAP-RF).

 

Dưới đây là tóm tắt các môn kiểm tra theo cấp lớp:

 

MAP Kiểm Tra Phát Triển Nội Dung Cấp Lớp Nguyên liệu Bài Thi Thực Tập
MAP Đọc Trôi Chảy (MAP-RF) Lớp Mẫu giáo –
Lớp 2
Trang Sự Kiện Không Áp Dụng
MAP Phát triển Toán (MAP-P) Lớp Mẫu giáo –
Lớp 2
Trang Sự Kiện Thực Tập Bài thi

Username (tên người dùng): grow

Password (mật mã): grow

MAP Phát triển Toán
(MAP-M)
Lớp 3 – Lớp 12 Về Bài Thi

 

Thực Tập Bài thi

Username (tên người dùng): grow

Password (mật mã): grow

MAP Phát Triển Đọc (MAP-R) Lớp 3 – Lớp 12

 

MCPS sẽ sử dụng kết quả từ các bài thi MAP trong môn đọc và viết và toán để theo dõi sự tiến triển của học sinh trong suốt năm học, cũng như sự tiến triển từ năm học này sang năm học kế. Giáo viên và nhân viên trường sử dụng điểm MAP để thông báo việc giảng dạy và cá nhân hóa việc học, cũng như để đo lường thành tích và sự phát triển của học sinh. Điểm MAP là một trong số nhiều điểm dữ liệu mà giáo viên sử dụng để thông báo cho việc dạy và học theo căn bản cả lớp, nhóm nhỏ và cá nhân. Điều quan trọng là phụ huynh/người giám hộ giới hạn sự hỗ trợ của họ trong việc giúp học sinh đăng nhập và thiết lập bài kiểm tra. Nhân viên trường học sẽ có mặt để giúp học sinh giải quyết các vấn đề khác khi em làm bài kiểm tra. Khi kết quả của việc kiểm tra được sử dụng để xác định các phần học tập giỏi và nhu cầu của học sinh, sẽ không ích lợi cho em học sinh nếu có sự trợ giúp từ những người khác để trả lời các câu hỏi. Môn kiểm tra không tập trung vào thành tích, nhưng là một công cụ để nhân viên nhà trường đánh giá cách kế hoạch và hỗ trợ học sinh tốt nhất.

 

Để hiểu tổng quát về môn thi MAP, một cái nhìn khái quát về cách MAP hoạt động, những gì nó đo lường và các câu hỏi phổ thông, xem tài nguyên này từ trang mạng NWEA, người tạo ra môn thi MAP.

 

Quý vị sẽ nhận thêm thông tin và tài nguyên từ trường học về việc thực hiện môn thi MAP.

 

 

 

MCPS Tiếp Tục Dịch Vụ Bữa Ăn Miễn Phí cho Tất Cả Trẻ Em và Học Sinh trong Quận

MCPS sẽ tiếp tục cung cấp bữa ăn sáng và bữa ăn trưa miễn phí cho tất cả trẻ em trong quận và các học sinh đã ghi danh tại MCPS. Bộ Canh Nông Hoa Kỳ đã mở rộng các hợp đồng mà cho phép hệ thống trường học cung cấp các bữa ăn miễn phí cho học sinh trong mùa hè. Số thẻ học sinh sẽ không bắt buộc, tuy nhiên, tên của mỗi em sẽ được ghi nhận.

Dịch vụ bữa ăn vẫn đang tiếp tục tại 74 địa điểm. Bắt đầu từ ngày thứ Ba 8 tháng 9, MCPS sẽ khôi phục lại các địa điểm di động sau:

Địa Điểm Dịch Vụ Xe Buýt Trường
11 giờ 30 sáng – 12 giờ 30 chiều

Các ngày thứ Hai, Ba, Tư (hai bữa ăn) và thứ Sáu tại các địa điểm sau:
Chung cư Pembridge/Amherst, 2315 Blueridge Avenue, Silver Spring, MD 20902
Chung cư Nob Hill, 9120 Piney Branch Road, Silver Spring, MD 20903
Chung cư Woodmont, 1001 Rockville Pike #503, Rockville, MD 20852
Chung cư Forest Park, 9316 Piney Branch Road, Silver Spring, MD 20903

Ngày Thứ Tư thôi
12 – 1 giờ chiều

Chợ Crossroads Farmers’ Market, Anne Street ở University Blvd. East ở Takoma Park, MD, một đoạn đường phía tây của đường New Hampshire Avenue (cạnh Megamart)

Gặp SMOB Nick Asante

Nick Asante, học sinh lớp 12 tại Trường Trung Học Cấp III Richard Montgomery, là Học Sinh Hội Viên Quận Montgomery thứ 43 của Hội Đồng Giáo Dục. Trong video Gặp Hội Đồng Giáo Dục này, em nói về hướng đi của em để trở thành một người ủng hộ giáo dục, thảo luận về những ưu tiên hàng đầu của em, và nhấn mạnh về một nhà giáo mà đã truyền cảm hứng cho em. Xem video và một thông điệp từ Mr. Asante.

 

Google Dịch Có trên Trang Mạng của Trường Học MCPS

Tất cả các trang mạng của trường học và nhiều trang mạng của văn phòng trung ương MCPS hiện có tính năng Google dịch ở đầu trang. Các gia đình cần thông tin từ các trang mạng này trong các ngôn ngữ khác nhau có thể sử dụng tính năng này, giúp bảo đảm là tất cả các gia đình MCPS có thể nhận được thông tin quan trọng từ học khu và cộng đồng trường học của họ. Trên các trang mạng có tính năng Google dịch, quý vị có thể tìm thấy tính năng này ở góc trên bên phải của trang.